Den Gamle Kirke, Sct. Laurentius, blev indviet i 1158 og er dermed en af landets 5 ældste kirker.
Historien er lige så lang som kirken er gammel. Store ting skal ske i og omkring kirken. Efter at koret har været udgravet, skal der laves ny alterskranke.

Kirken har med stor glæde fået bevilget 750.000 kr. fra A. P. Møllers Fond til restaurering af malerierne på pulpituret. Malerierne forestiller de tolv små profeter og har været overdækket i århundreder. Nu kommer de frem i dagens lys igen.