Lekeplassen, hoppeputen og multiarenaen er samlet sentralt på campingplassen. Våre gjester nyter det, og det er morsomt når barna blir overrasket over hvor gode deres foreldre er til fotball, håndball eller basketball.

Klatrestativet og hoppeputen er alltid velbesøkt av både barn, unge og voksne. Lærkelunden er ikke større enn at nesten alle barn kan finne veien til lekeplassen, og tilbake til mor og far igjen.