Glücksburg er et av de viktigste residensslott i Nordtyskland. Det er blitt preget av europeisk historie, og kjent som hovedsetet for hertugene av huset Slesvig-Holsten, noen ganger til og med regjeringssete for de danske kongene – alle med slektsforhold til det gamle stamhus Oldenborg.

Oldenborgenes mangfoldige aktiviteter gjennom tidens løp har preget slottet inntil i dag, og har etterlatt det som en spennende opplevelse for nåtiden.

Les mer om Glücksborg Slot